fbpx
קבסה, יוסף (‘יוסי’)

קבסה, יוסף (‘יוסי’)


בן יצחק וורדה. נולד במרוקו בשנת תשט"ז (1956). בשנת תשכ"ב (1962) עלה עם משפחת לארץ. המשפחה השתקעה באשקלון. כאן למד בבית-ספר יסודי. לאחר כמה שנים הצטרף לאחותו, שהיתה חברת הקיבוץ רמת-יוחנן, ושם סיים את לימודיו היסודיים. המשיך ללמוד בבית-הספר התיכון-מקצועי שבכפר-אתא וסיים את לימודיו בבית-הספר התיכון שבקיבוץ יגור. ימי ילדותו ונערותו של יוסי היו רצופי-נדודים, ולאחר פטירת האב גם פקדו את המשפחה תלאות לא-מעטות. אך יוסי נשאר נער עליז ואופטימי, השתלב יפה בכל-מקום והצליח ליצור קשרי-חברות חמים עם כולם. בראשית נובמבר 1975 גויס לצה"ל והוצב בחיל-הרגלים. במסגרת שירותו עבר קורס-מ"כים, קורס-צניחה, קורס מ"כ-רובאי וקורס נהגי-נגמ"ש, וקיבל דרגת סמל. להערכת מפקדיו היה יוסי "לוחם מצטיין, בלט בכושרו-הגופני ורכש לו ניסיון מקצועי רב במשך-שירותו. היה ישר והוגן ביחסיו עם חבריו, חייך תמיד, גם בשעות האימונים הקשות ביותר." ביום י"א באדר ב' תשל"ח (19.3.1978), בפעולות במבצע ליטני, יצא כוח מהגדוד לטהר את קני המחבלים בכפר-קנא. במהלך הפעולה נפגע יוסי מידי מחבלים ונפל. הובא למנוחת- עולמים בבית-העלמין שבקיבוץ רמת-יוחנן. השאיר אחריו אם, ארבעה אחים וחמש אחיות. במכתב-תנחומים למשפחה כתב שר-הבטחון דאז, עזר וייצמן: "בשם ראש-הממשלה, ממשלת-ישראל ובשמי הרשו נא לי להשתתף בכל-לב באבלכם בהילקח מכם יוסף ז"ל. סמל יוסף קבסה נתן את חייו למען מולדתו. הוא נפל בקרב על כפר-קנא בדרום-לבנון. סמל יוסף קבסה שירת בגדוד 202 של חיל-הרגלים. הוא היה חייל מצוין, חבר למופת ואהוב על כל מי שהכירו. "מפקדו כתב: "סמל יוסף קבסה היה אחד מהחיילים המרכזיים בפלוגתו. במשך שירותו ביחידה, התבלט כלוחם מצטיין וכאדם ישר והגון, שזכה להערכת כל חבריו. מפקדי היחידה, ואתם כל לוחמי הגדוד אבלים וכואבים על נפילתו." לזכרו רכשה המשפחה כיסא אליהו הנביא, המיועד לטכסי ברית-מילה.

דילוג לתוכן