fbpx
קאנט, ארתור

קאנט, ארתור


בן יעקב. נולד בשנת תרס"ד (1904) באוסטריה, ועלה בשנת 1939 לארץ-ישראל. הוא התגורר בחיפה עם אישתו שרה ועבד בסנדלרות. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגה 606 של חיל החפרים. הוא שירת בקפריסין ובמצרים, וביום י"ח באלול תש"ב (31.8.1942), נפטר בעת שירותו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי בתל אל-כביר. הניח אישה. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו. ציון מיקום קברו 1H6. יחידהcPioneercCorps. דרגהcPioneer

דילוג לתוכן