fbpx
צ’רייק, הרמן

צ’רייק, הרמן


במלחמת העולם השניה התגייס בארץ-ישראל לצבא הבריטי והוצב לפלוגת תפעול הנמלים 1039 של חיל ההנדסה. הוא שירת במצרים, ואחרי כן נשלח עם יחידתו ליוון, במטרה לעצור את פלישת הגרמנים לארץ זו. חיל המשלוח הבריטי ליוון נכנע לגרמנים בשלהי אפריל 1941 ומרבית חייליו נפלו בשבי, ביניהם היה גם הרמן. הוא ניסה לברוח ממחנה השבויים ביוון, וביום כ"ד בטבת בטבת התש"ג (1.1.1943) נהרג. מקום קבורתו לא נודע. הניח אישה בתל-אביב. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שתאריך נפילתו 1.1.1943 כ"ד בטבת התש"ג . הונצחcATHENScMEMORIALc,אתונה,יוון. ציון מיקום קברcFacec4 דרגהcSapper. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן