fbpx
צייגר, יעקב-גבריאל

צייגר, יעקב-גבריאל


בן חסיה ואברהם-פינחס, נולד ביום י"ג בסיוון תרפ"ו (26.5.1926) בירושלים. למד בבית-ספר יסודי. במלחמת-העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ומאז שחרורו שירת כשוטר במשטרת המנדט, והיה גם שומר-בניינים. היה קשור מאוד לעיר-הולדתו ולא רצה לעוזבה, ולו גם לזמן-מה, בשעה שהחמירו תנאי העבודה וגברה המצוקה בבית. התמסר כולו לשירותו. לא היה איש חברה, ולבו היה נתון רק לעבודתו ולמשפחתו. עם הקמת המדינה התגייס לצבא הגנה לישראל, שירת בחטיבת ירושלים והשתתף בפעולות רבות לשחרור העיר: בדיר אבו-טור ובצפון תלפיות, ברמת רחל, בנוטר-דם ובהר-ציון. היה בעל קול ערב ובשעות-הפנאי היה נותן קולו בשיר ומשמח את לב חבריו לקרב. בעמדה באבו-טור נפגע מרסיס רימון ונהרג ביום כ"ד בתשרי תש"ט (27.10.1948). נקבר בשייח'-באדר א'. הניח אישה, רגינה. ביום י"ז באלול תש"י (30.8.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן