fbpx
ציון, גדעון (“מהלה”)

ציון, גדעון (“מהלה”)


בן יוסף ומזל. נולד ביום כ"א בטבת תשי"א (30.12.1950) בתל-אביב. הוא סיים את לימודיו בבית-הספר היסודי "הבונים" על-שם דוד בלוך והמשיך בלימודים בבית-הספר התיכון מקצועי "עמל" – שניהם בתל-אביב. מנעוריו חונך לקראת חיי עמל. בתקופת לימודיו בבית-הספר המקצועי שילב לימודים ומלאכה ועבד בתחום התמחותו – מכניקה עדינה. הוא היה נער רגיש, עדין-נפש ופשוט בהליכותיו ובכל דרכיו נהג ביושר ובתום לבב. עוד בהיותו בבית-הוריו ניכר בו כי הוא שואף לעולם טוב יותר, בחתירה עזה, בעקביות ובהתמדה, לקראת שלימות בכל מעשיו. מעשיו היו מחושבים ומתוכננים מראש. תמיד נהג כבוד בזולת. הוא היה נער עליז ושמח, היה מקורב להוריו ולכל בני משפחתו וכל המשפחה התרכזה סביבו. בפברואר 1969 גויס לצה"ל והוצב לחיל השריון. ביום כ"א בתשרי תש"ל (3.10.1969), נפל גדעון בקרב בעת הפגזה באזור תעלת סואץ. הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. במלאת שלוש שנים לנפילתו הוכנס ספר תורה לעילוי נשמתו לבית הכנסת "מגן-דוד" בתל-אביב; משפחתו הוציאה חוברת לזכרו, הנושאת את שמו.

דילוג לתוכן