fbpx
צור, יאיר

צור, יאיר


בן שלמה והלה. נולד ביום ו' בתשרי תרצ"ז (21.9.1936) בפתח-תקוה. שנות-ילדותו הראשונות היו שנות-מאורעות בארץ והימים ימים קשים לישוב. עם העליה על אדמת בית-שאן הגיע עם כל הילדים למקום ההתישבות בתוך משוריין. היתה זו תקופת "חומה ומגדל". אחרי סיימו את בית-הספר היסודי בנוה-איתן, היה נוסע יום-יום לבית-הספר בגניגר וגבע (כיתות-ההמשך). השתייך לתנועת "הנוער העובד". הצטיין גם בתבונת-כפיים בלתי-רגילה. עוד בגיל הילדות היה מתקין צעצועים ולאחר-מכן גילה נטיה וכשרון למכניקה. את לימודיו המשיך בבית-הספר המקצועי ליד הטכניון העברי בחיפה – ואחר-הצהריים עבד במשק. התמסר לעבודת-הפלחה בטרקטור והראה יכולת מרובה בעבודה זו. בעזבו את ספסל-הלימודים התגייס לצבא, בנובמבר 1954, ומתוך הכרה ברורה מילא את המוטל עליו. בשעת מילוי תפקידו באימונים. ביום ד' במרחשון תשי"ז (9.10.1956), נפל והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בנוה-איתן. ב"ניב הקבוצה" של חודש שבט תשי"ז הועלה זכרו. עלים הנושאים את שמו הוצאו על-ידי קבוצת נוה-איתן. הקבוצה נטעה גן על-שמו והציבה בו אבן-בזלת שעליה קבועות אותיות-נחושת "גן יאיר" ולוח ועליו הכתובת: "לזכר בננו אשר נפל על משמרתו". זכרו הועלה גם בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

דילוג לתוכן