fbpx
פשיגרסקי, משה (מוניק)

פשיגרסקי, משה (מוניק)


בן פלה ואברהם, נולד בשנת 1918 בפולין, ובשנת 1935, בהיותו בן 17, עלה לארץ. בחוץ-לארץ סיים בית-ספר יסודי. משה היה בעל גוף מפותח ושרירים חזקים ועבד בארץ כפועל-בניין, בעיקר כטפסן. התעניינותו העיקרית היתה בספורט. הוא הצטיין בשחייה, באיגרוף ובייחוד ברכיבה על אופניים ואף זכה בכמה פרסים בינלאומיים. הוא שאף לצאת את הארץ ולהתמסר כולו לספורט. בגלל נטיותיו הספורטיביות לא הצטרף בזמנו ל"הגנה" ואף לא התערה בארץ. עם התגייסותו שירת בחטיבת "כרמלי" ונעשה לוחם מתוך הכרה. כישוריו הספורטיביים עמדו לו להיות חייל טוב, והאידיאל הכלל- אנושי שלו – שחרור העמים המדוכאים באשר הם – היה לאחד עם האידיאל הלאומי של שחרור המולדת. משה נפל בקרב על סג'רה ביום ג' בסיוון תש"ח (10.6.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בעפולה.

דילוג לתוכן