fbpx
פרקש, גבריאל (גבי)

פרקש, גבריאל (גבי)


בן פאול ואוה. נולד ביום ט"ז בניסן תש"ז (6.4.1947) בירושלים. את לימודיו היסודיים עשה ב'גמנסיה העברית', אחרי-כן המשיך והשלים את לימודיו באותה גימנסיה, במגמה הריאלית. גבי היה נער טוב-לב, חביב, חברותי ומסור, שתמיד היה הראשון להושיט עזרה לכל נזקק. תמיד היה אופטימי ומלא שמחת-חיים. בילדותו נהג להרבות במעשי-קונדס, אך ככל שהתבגר נעשה רציני יותר. הכל הכירו אותו כאדם יסודי, אחראי ועצמאי, ישר ובעל עקרונות. הוא הרבה לקרוא והיה בעל השכלה רחבה מאד. גבי היה אהוב ומקובל על חבריו ובילה אתם שעות רבות בזמנו הפנוי. בבית-הספר היה פעיל מאוד בארגון פעולות חברה וספורט ובעיקר נטל חלק בעריכת טיולים ברחבי-הארץ. הוא היה חניך בתנועת 'הצופים' ופעיל בחוג לקליעה. כן זכה במדליות רבות. גבי גויס לצה"ל בתחילת אוגוסט 1965 והתנדב לחיל-השריון. לאחר הטירונות השתלם בקורס למקצועות-הטנק ועמד בו בהצלחה רבה. אחרי-כן השתלם בקורס מפקדי-טנקים, שבסיומו הוענקה לו דרגת רב-טוראי. לאחר הקורס הוצב לאחת היחידות של חיל-השריון ומילא שם את תפקידו בהצלחה רבה. חבריו ציינו אותו כמפקד ישר והגון, שהתייחס יפה אל פקודיו. כעבור זמן נשלח לקורס-קצינים, לפי המלצת מפקדיו. גבי השלים קורס- קצינים ואחרי-כן השתלם בקורס קציני-שריון, ובחודש פברואר 1967 הוענקה לו דרגת סגן-משנה. לאחר הקורס התחיל ממלא תפקיד של מפקד מחלקת-טנקים באחד הגדודים. כשפרצה מלחמת ששת-הימים נטל גבי חלק בקרבות, היה במקומות מסוכנים ויצא בשלום. בחות-הדעת, הנהוגה לגבי קצינים, אמר עליו מפקדו שהוא יציב ונוח בעבודה, ממלא תפקידו ביעילות רבה, הצטיין בקרב כמפקד שקול ונבון והתנהג בקור-רוח תחת אש. על חלקו במלחמה הוענק לו 'אות מלחמת ששת-הימים'. כן הועלה לדרגת סגן. חודשים אחדים לאחר המלחמה שוחרר מהשירות-הסדיר והוצב במילואים לגדוד חדש, שהיה בשלבי-הקמה. לפרקים היה נקרא לשירות-מילואים והיה ממלא את המוטל עליו בשמחה וברצון. מפקדיו העריכו אותו מאוד כאדם וכקצין – הם סמכו עליו, על יכולתו, על הידע המקצועי שלו, על התושייה שלו ועל יעילותו. בחייו האזרחיים עשה חיל וכעבור זמן נשא לאישה את אלישבע. יחד הקימו בית חם ונעים, ובנובמבר 1972 נולד לזוג בנם ניבי. כשפרצה מלחמת יום-הכיפורים, הצטרף מיד ליחידתו שלחמה בצפון בלי לחכות לקריאה. במהלך הקרבות נפצע, אך חזר ליחידתו. בחות-הדעת המיוחדת לגבי קצינים בזמן הלחימה ציין מפקדו שהוא קצין טוב-מאוד וכי פעל היטב כמפקד-מחלקה בשעת הלחימה. על חלקו במלחמה הוענק לו 'אות מלחמת יום-הכיפורים'. באוקטובר 1974 נשלח להשתלם בקורס מפקדי-פלוגה ועמד בו בהצלחה רבה. בדצמבר 1974 החליט להתנדב לשירות-קבע למשך שנה והוצב כמפקד מטווח חיל-השריון בדרום- הארץ. כחמישה חודשים מילא תפקיד זה בהצלחה רבה. ביום כ' באייר תשל"ה (1.5.1975) נפל גבי בעת שירותו. הובא למנוחת-עולמים בבית- העלמין הצבאי בהר-הרצל שבירושלים. השאיר אחריו אישה ובן, הורים ואחות.  

דילוג לתוכן