fbpx
פרסקו, יוליוס

פרסקו, יוליוס


בן אידה וארתור. נולד ביום א' בחשון תר"פ (25.10.1919) באוסטריה, עלה לארץ-ישראל בשנת 1939. והתגורר בחיפה. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגה 462 של חיל ההובלה. הוא שירת במצרים ובבירות ובשלהי אפריל 1943 יצא עם פלוגתו על סיפון האניה "ארינפורה" ממצרים לכיוון מאלטה, כדי להשתתף בפלישת בעלות הברית לאירופה. ביום כ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) חג מעל שיירת האניות, שה"ארינפורה" היתה בראשה, מטוס סיור גרמני. המטוס הזעיק מטוסי הפצצה, שהגיעו לעת ערב והפציצו את השיירה. אניתו של יוליוס ספגה פגיעה ישירה וטבעה. מאה וארבעים מחיילי פלוגה 462 ניספו באסון. יוליוס היה ביניהם. הניח אח בארץ. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העתונאים" תש"ו. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים, הוקמה מצבת זכרון בצורת אניה ולידה בריכת מים קטנה, שבקרקעיתה חקוקים שמות כל נופלי הפלוגה.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

דילוג לתוכן