fbpx
פרסי, מאיר

פרסי, מאיר


בן לאה ואליהו, נולד בשנת תרע"ט (1919) בכורדיסטן ובשנת 1924 עלה ארצה עם המשפחה, שהתיישבה בירושלים. כאן למד בבית- ספר יסודי ואחר-כך יצא לעבוד. מאיר נאבק עם קשיי החיים כדי לפרנס אישה וחמישה ילדים מהכנסות פועל שכיר, אך כל זה לא מנע בעדו למלא את חובתו ב"הגנה" במשך שנים רבות. זמן-מה אף שירת כנוטר. במלחמת-העצמאות מילא את חובתו בנאמנות בשורות חטיבת ירושלים, עד שנפל על משמרתו במחנה סטון ביום ח' בחשוון תש"ט (10.11.1948). נקבר בשייח'-באדר. ביום י"ז בסיוון תשי"א (21.6.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים

דילוג לתוכן