fbpx
פרנק, זיגפריד

פרנק, זיגפריד


במלחמת העולם השניה התגייס בארץ-ישראל לצבא הבריטי והוצב ליחידת בקורת התנועות מס' 1cשל חיל ההנדסה. הוא נשלח לשרת בעירק, ושם ביום ב' באדר ב' תש"ג (9.3.1943) נפטר ממחלה. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי בבצרה שבעירק. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו בבצרה, בעירק. ציון מקום קברו 8A4. יחידהcRoyalcEngineers. דרגהcSapper

דילוג לתוכן