fbpx
פרנק, אשר

פרנק, אשר


בן בלנקה וליאו, נולד ביום י' בכסלו תר"ף (2.12.1919) בעיר טירינגן, גרמניה. בשנת 1936 עלה לארץ במסגרת עליית-הנוער. חברת-הנוער נקלטה בקבוצת שילר, שם רכש את השפה העברית, התקשר לחקלאות והתמחה בענף המטעים. לאחר סיום שנות הכשרתו עבר עם החברה לקבוצה שיבולת, שהיתה עדיין פלוגת- עבודה ברעננה. משך 4 שנות שהותו בפלוגה עבד בנמל חיפה בכיבוש עבודה עברית, בכרמי זיכרון יעקב ובת שלמה ובעבודות במחנות הצבא הבריטי. היה בין סוללי הכביש לנגב ועבד בהכשרת שדות-התעופה שם. בשנת תש"א עבר עם חבריו לדגניה ב', ושם מצא את ביתו. במהרה נכנס לענפי החקלאות והתמסר במיוחד לענף המטעים. היה חבר דגניה ב' במשך שבע שנים. בהיותו מוכן בשעת הצורך לקבל על עצמו את עול הגנת היישובים, התנדב לעזרת ביריה, להבות הבשן, מצובה וגשר כאשר היו זקוקים לעזרה. היה איש צנוע והסתפק במועט. הירבה בקריאה, בייחוד ספרות מקצועית. עם פרוץ מלחמת-העצמאות התמסר לשמירה ולהגנת הקבוצה, ועסק בחפירת תעלות- המגן. אשר נשלח כתגבורת ללוחמים שהשתתפו בקרב על משטרת צמח. נפל ביום ט' באייר תש"ח (18.5.1948) בין הראשונים מן התגבורת, מול בניין המשטרה, בנסותו יחד עם חבריו להיאבק ברובים נגד טנק. רק שלושה ימים לאחר נסיגת האויב נאספה גופתו, עם שאר חללי הקרב על צמח. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בדגניה ב'.

דילוג לתוכן