fbpx
פרינס, מאיר-מיכאל (מיכה)

פרינס, מאיר-מיכאל (מיכה)


בן אמי (אסתר-גולדה) ורפאל-פיליפ, נולד ביום י"ז באב תרפ"ט (23.8.1929) במגדיאל. הוא סיים את בית-הספר היסודי ואת בית- הספר המקצועי על שם טיץ ביגור. עבד כרתך בתל-אביב ובמחנה- צבא בריטי בנתניה. היה פעיל ב"הגנה". בתקופת מלחמת- העצמאות בחודש פברואר 1948, היה אחראי לכיתה ששמרה על המושב ירקונה. בחודש מרס התגייס, ונשלח לחולון, בת ים, חולדה, אזור לטרון וחצור. הוא השתתף בפעולות "נחשון", בקרבות עיבדיס, בית דראס ומשלט ליד ניצנים, שם הצטיין כקשר. הוא ניצל בנס ונסוג כשהוא נושא מקלע כבד. לאחר שסיים קורס סיירים היה אחראי לכיתות הסיירים בפלוגתו. בצבא מצא את ייעודו. "אני שש לשמוע כל מלה בקשר לפעולה" – כתב במכתביו. "הנני מרגיש שנוכל לאויב. אין זכות למישהו, אף לממשלה, לוותר גם על דונם ממדינתנו הקטנה". בעת מבצע "יואב" לפריצת הדרך לנגב, היה בכוח שתקף את משלטי הצומת המצריים והלך כסייר לפני הכוח העיקרי. הוא הרחיק להתקדם ורסיס פגז פגע בראשו והוא נפל במקום, ביום י"ד בתשרי תש"ט (17.10.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בכפר ורבורג.  

דילוג לתוכן