fbpx
פריליך, שמואל (שמואלק)

פריליך, שמואל (שמואלק)


בן סלה ויצחק, נולד ביום כ"ה בכסלו תרפ"ח (19.12.1927) בראדום, פולין. למד בבית-ספר פולני והצטיין בלימודיו. היה רחוק מכל חינוך יהודי-ציוני, אבל במלחמת-העולם בא האסון הכללי גם על משפחתו. ההורים נעקרו מביתם באחת האקציות ועקבותיהם אבדו. האחים התפזרו ברוסיה. שמואל הועסק בעבודת-פרך במחנה עבודת-כפייה, אך אופיו לא נשבר כי אם חושל, והוא נעשה ציוני. ביום השחרור מבוכנוואלד הצטרף אל התנועה הציונית החלוצית. היה חייט לפי מקצועו ועבד בהכשרה. הוא העפיל עם מעפילי האונייה "לטרון", הוחזק שבעה חודשים במעצר בקפריסין וכאשר עלה ארצה, בשנת 1947, הצטרף עם חבריו לקיבוץ אפיקים. לא היתה לו שהות רבה להתערות בקרקע המולדת ובחיי החברה החדשה. מלחמת-העצמאות שפרצה, התקרבה לשערי עמק-הירדן והוא עם חבריו הוזעקו לעזרת המשקים המותקפים. מעמדת-שמירה על מכון המים של שער הגולן נסוגו הוא וחבריו מפני התקפת משוריינים סוריים עד לשער המשק, ושם נפל מפגיעת כדור צלף ביום ו' באייר תש"ח (15.5.1948) לאחר הכרזת המדינה. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בשער הגולן.  

דילוג לתוכן