fbpx
פרייברג, ישראל-מנחם

פרייברג, ישראל-מנחם


בנם-יחידם של יוכבד ויחזקאל, נולד ביום ב' באב תרפ"ז (31.7.1927) בהונגריה וקיבל חינוך דתי וכללי. הוא שרד מאימי המלחמה והשואה ועם תום המלחמה הגיע בדרך המחתרת לאיטליה ובנובמבר 1945 עלה ארצה במסגרת עליית-הנוער. הוא התחנך לתורה ולעבודה ולהגנה בחבורת עליית-הנוער הדתי בקבוצת יבנה ובכפר-הנוער הדתי שליד כפר חסידים והצטרף לגרעין שנועד להתיישבות בכפר דרום. התקשר אל הקרקע ואהב את העבודה, שקד על סדר ושלמות חברתית ומוסרית בקבוצתו, הצטיין בשקדנות ובאחריות לכל פרט ופרט ובשעות הפנאי המעטות היה שוקד על קריאה והשתלמות רוחנית. מתוך הרגשת חובה ואחריות דרש מחבריו עם פרוץ מלחמת-העצמאות לא להשהות את העברת הגרעין לכפר דרום, כדי להשתתף בהגנת הנקודה המופגזת והמוטרדת בלי הרף על-ידי הכוחות המצריים. אך כפר דרום פונה והם הספיקו להגיע רק עד בארות יצחק. שם התייצב ישראל-מנחם בשורת המגינים ושימש כמקלען. כשנתגלתה עמדתו לאויב סירב להחליפה, לבל ייחשב הדבר כנסיגה, ושם נפגע בצרור כדורים ונפל ביום ח' בתמוז תש"ח (15.7.1948). נקבר בבארות יצחק. אמו האלמנה הגיעה ארצה אחרי מותו. ביום כ' בחשוון תשי"א (31.10.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן