fbpx
פרידמן, שמואל

פרידמן, שמואל


נולד ביום כ' בניסן תרע"ז (12.4.1917) בקישינוב שברוסיה. משם עלה לארץ-ישראל. במלחמת העולם השנייה התגייס שמואל לצבא הבריטי והוצב לפלוגה 605 של חיל החפרים. יחד עם פלוגתו שירת במדבר המערבי: במרסה-מטרוך, בנמל סולום ובטוברוק. במרס 1941 נשלח ליוון עם חיל המשלוח הבריטי, שנועד לעצור את פלישת הגרמנים לארץ זו. בסוף חודש אפריל נכנעה מרביתו של החיל לגרמנים, ורבים מחייליו ובתוכם שמואל נפלו בשבי. כשלוש שנים עשה שמואל בשבי הגרמני, ובגין תלאות השבי חלה. ביום כ"ה בסיוון תש"ה (6.6.1945), לאחר שכבר שוחרר והועבר לשוויץ מת ממחלתו. שמואל הובא למנוחות בבית העלמין האזרחי בלוגאנו שבשוויץ. השאיר אחריו בת. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו בלוגאנו, שוויץ

דילוג לתוכן