fbpx
פרידמן, שמואל

פרידמן, שמואל


בן אהרן, נולד בשנת 1927 בווארשה, בירת פולין. לימודיו בבית- הספר הופסקו עקב המלחמה, כיבוש פולין על-ידי הגרמנים והשואה. שמואל עבר את מוראות הגיטו ומצא מקלט בביתו של פולני נוצרי, קומוניסט, שהיה קשור לבית הוריו בקשרי ידידות שמקורם באחווה רעיונית. עם שחרור העיר הצטרף אל הצבא האדום והשתתף במסעות המלחמה עד הניצחון הסופי על הגרמנים. הצטרף ל"דרור", קיבוץ לוחמי הגיטו, והתכונן לעלייה. הגיע באוניית-מעפילים, שנוסעיה הוחזקו שנה באי קפריסין ששימש לו תחנת הכשרה חלוצית. שמואל הגיע לארץ אחרי פרוץ מלחמת-העצמאות בשנת 1948, ואך עלה אל החוף – הצטרף מיד לפלמ"ח ושירת בחטיבת "הראל". היה בחור שקט ועדין, שהיטיב לנגן בקלרנית. הוא השתתף בכל פעולות יחידתו ונפל בקרב בעת מבצע "חורב" לסילוק הצבא המצרי מתחומי ישראל, במשלט רפיח, ביום ו' בטבת תש"ט (7.1.1949). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן