fbpx
פרח, בנימין

פרח, בנימין


בן מלכה ומשה-יעקב, נולד ביום כ"ד באב תרפ"ז (22.8.1927) בכרכור. שם למד בבית-הספר המקומי ואחרי שסיים את בית- הספר התיכון החקלאי בפרדס חנה, עבד כפקיד בבית-החרושת לשמנים "יצהר" והמשיך להשתלם בהנהלת חשבונות. היה חבר ה"הגנה" מנעוריו, השתתף באימונים ונודע בפעולותיו כדייקן, נאמן ומסור לתפקידיו בעבודה וב"הגנה" כאחת. היה בחור עניו ושתקן, מוכן לעזור לזולת ורחוק מהתפארות. היה חבר "הפועל המזרחי". בנימין התגייס בראשית מלחמת-העצמאות ושירת בפלוגה דתית באחד מגדודי חטיבת "אלכסנדרוני". עבר בהצלחה קורס מ"כים והשתתף בכל פעולות חטיבתו בחזיתות השרון, השומרון ושפלת לוד והועבר עימה לחזית הדרום. בבואו לחופשה לא סיפר דבר על מעללי גבורתו לבל ייראה כמתפאר במילוי חובה פשוטה ולבל יעורר חרדה בלב הוריו. בעת מבצע "חורב" נערך מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה", שבו היתה נצורה חטיבה מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל-מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים, תקפו נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נלכד בתוך הכפר. בקרב זה נפל. באותה יחידה שירת עימו חברו מילדות חיים רכס. יחד גדלו, יחד לחמו ויחד נפלו, ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948) – ועליהם אמרו אנשי המקום: "שני נרות דעכו בליל הנר השני של חנוכה." נקבר בפלוג'ה. ביום י"ז בכסלו תש"י (8.12.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן