fbpx
פרוכט, יוסף

פרוכט, יוסף


בן מרדכי וחנה. נולד ביום ה' בשבט תרפ"ח (27.1.1928) בפולין. בן שש היה בעלות הוריו לארץ בשנת 1933. למד בתל-אביב בבית-הספר היסודי לבנים. תקופה קצרה למד בבית-הספר המקצועי על-שם מכס פיין. לאחר-מכן עבד בעבודות-מתכת. בנעוריו השתייך ל"המכבי הצעיר" בו עסק בספורט ובצופיות. מגיל י"ד היה חבר ה"הגנה" ומילא כל תפקיד שהוטל עליו מתוך אחריות וכובד-ראש. עם פרוץ מלחמת-הקוממיות היה בין ראשוני-המתגייסים להגנת תל-אביב ופרבריה. הוא השתתף בפעולות רבות ולא נעתר לבקשת-הוריו, שהיה בנם-יחידם, לעבור ליחידה בלתי-לוחמת. מתחילה היה בחיל-הנחיתה של חיל-הים, במסגרת המימשל הצבאי נימנה עם הפלוגה הניידת, אך כתום הקרבות הועבר במסגרת היחידה לאזור ה"משולש". כסמל בפלוגה זו היה יוצא לסיורים ולמארבים נגד המסתננים שחדרו ללב הישובים היהודיים. ביום כ"ט במרחשון תש"י (21.11.1949) – כשלושה חדשים אחרי נישואיו – נשלח לסיור בגבול ה"משולש". בעברם את פסי-הרכבת במכונית שהיתה נהוגה על ידיו, כבה המנוע לפתע והרכבת נראתה מגיחה מבין העצים. ברצותו למנוע אסון ניסה להתניע את המכונית, אך לשוא, והקטר פגע במכונית; במילוי תפקידו זה מצא את מותו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת-יצחק. הניח אשה.

דילוג לתוכן