fbpx
פנישל, נפתלי

פנישל, נפתלי


בן רחל ולייבוש. נולד בשנת תרנ"ט (1899) בקראקוב שבפולין. הוא סיים את לימודיו בבית ספר תיכון בטארנוב ואחרי כן גויס לצבא הפולני. הוא מאן לשרת בצבא, זרק את נשקו ועל כך נשפט ונידון למוות. אז הצליח לברוח מפולין ולהסיג את הגבול לגרמניה. בשנת 1934 עלה לארץ-ישראל. הוא התגורר בהרצליה ועבד בחקלאות ובבניין. במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי והוצב בפלוגה 608 של חיל החפרים. הוא שירת במדבר המערבי – במרסה-מטרוך, בסולום ובטוברוק – ומשם הועבר ליוון יחד עם חיל המשלוח הבריטי שנועד לעצור את פלישת הגרמנים לארץ זו. בסוף אפריל 1941 נכנע החיל לגרמנים ומרבית אנשיו נפלו בשבי, נפתלי ביניהם. הוא עשה בשבי הגרמני כארבע שנים. לאחר שחרורו ביום כ"ה באדר תש"ה (10.3.1945) נהרג בתאונת-רכבת בפולין והובא למנוחות בבית-העלמין הצבאי הבריטי בקראקוב. הניח אישה ובת. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו  בקרקוב, פולין , ציון מיקום קבר 2A3 , יחידה Pioneer Corps דרגה Private.

דילוג לתוכן