fbpx
פנדרפיין, עמנואל (“מני”)

פנדרפיין, עמנואל (“מני”)


בן יעקב ופנינה. נולד ביום י"ב באדר ב' תרצ"ח (15.3.1938) באמשטרדם שבהולנד. היה בגיל רך כשהוריו נפלו בידי הנאצים והוא נאסף על-ידי גויים וגר אתם בחוה עד שנת 1946, כשהובא לארץ יחד עם אחיו במסגרת "עליית-הנוער". נתחנך במוסד-ילדים "מוצא" שבירושלים ובכפר יוליאנה. השתייך ל"בני-עקיבא". גויס לצה"ל ביולי 1956, שירת פחות משנה ונפל בשעת מילוי תפקידו ביום כ"א באדר ב' תשי"ז (24.3.1957) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן