fbpx
פליישר, יוחנן (הנס)

פליישר, יוחנן (הנס)


נולד ביום ל' באב תרע"ו (29.8.1916) בברלין גרמניה. בנעוריו היה חבר J.P.D" – מכבי הצעיר", תנועת נוער מאוחדת שהתארגנה בברלין עם עליית הנאצים לשלטון. בשנת 1934 עלה לארץ-ישראל בחברת הנוער הראשונה שעלתה מגרמניה לעין-חרוד. הוא הצטרף לגרעין הראשון של תנועתו שהשתייך לקבוצת מעיין-צבי, ובמסגרת פלוגת עבודה התיישב ליד כפר ביל"ו. בשנת 1936 נשלח מטעם קיבוצו לשרת ב"הגנה" כנוטר ברחובות. בשנת 1938 נסע לבקר את הוריו באנגליה, ולמרות התנגדותם העזה שב ארצה. שלושה ימים לאחר שובו ארצה התגייס, עתה מטעם הקיבוץ, לפלוגות השדה (הפו"ש) של ה"הגנה". ביום הראשון לגיוסו, כ"ו בתמוז תרצ"ח (25.7.1938) יצא עם שניים מחברי קבוצת המגוייסים לסיור בסביבת כפר החורש לשם אבטחת הדרך. בדרכם נתקלו בכנופיה ערבית שפתחה ביריות על הסיור. יוחנן נפגע מאש הכנופיה ונהרג במקום ושני חבריו נפצעו. אחר-כך נתגלה כי רוצחיו התעללו באכזריות בגופתו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין בכפר החורש. הניח הורים ואח. שמו הונצח ב"ספר עלית-הנוער" מאת ברכה חבס.

כובד על ידי

דילוג לתוכן