fbpx
פלונצ’יק, מרדכי

פלונצ’יק, מרדכי


בן למשפחת רבנים. נולד בווילנה וקיבל ראשית חינוכו ב"חדר". כשבגר נשלח להמשיך את לימודיו בישיבות הנודעות בליטא ומקום לימודיו האחרון היה בישיבת באראנוביץ' שבפולין. בישיבה נודע כעילוי, מהיר-תפיסה ומעמיק-הבנה, מה שהכשירו להיות בבוא הזמן רב בישראל. ואולם התגברות התנועה הציונית והחלוצית בפולין נתנה גם בו את אותותיה ולמרות התנגדות תקיפה מצד בני משפחתו ומצד ראשי הישיבה יצא להכשרה בכוונה לעלות לארץ-ישראל. הוא עלה לארץ בשנת 1932 ולאחר תקופת עבודה בחקלאות ובבניין עבר לתפקידי שמירה ובהם גילה דריכות ועוז-נפש. הוא שמר בשדות יקנעם ובשאר מקומות שסכנה ארבה בהם למתישבים היהודים. עם פרוץ מאורעות הדמים של שנת 1936 הצטרף ל"אגודת השומרים" וגם לארגון ה"הגנה". הוא היה בן מ"ג אסירי קורס ה"הגנה" שנאסרו על-ידי הבריטים ב-1.10.1939, נידון עם חבריו למאסר והיה כלוא שנתיים. לאחר שחרורו הפצירו בו בני משפחתו שיניח את השמירה גם את הפעילות בארגון המגן, אבל הוא המשיך בתפקידיו. זמן קצר לאחר שחרורו יצא עם עשרים ושניים מחבריו לפעולת-קומנדו נועזת בעורף האויב. משימתם של הכ"ג היה היתה לחבל בבתי הזיקוק בטריפולי שתחת שלטון ממשלת וישי ובכך לפגוע בפעילותו של חיל האוויר הגרמני במזרח התיכון. ביום כ"א באייר תש"א (18.5.1941) יצאו הכ"ג בסירה "ארי הים" למשימתם. אך כעבור זמן נותק הקשר עם הסירה. הם אלה לא שבו לבסיסם וגורלם לא נודע עד היום הזה. שמו הונצח בחוברת ,דמויות – שומרים, מגינים, לוחמים" שהוציאה אגודת השומרים; בספר "מגן בסתר" ורשימה לזכרו התפרסמה בעתון "הצופה". בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהונצח ב -BROOKWOOD 1939,ברוקווד,בריטניה . ציון מיקום קבר Addenda panel גיל 27 דרגה Volunteer.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

דילוג לתוכן