fbpx
פלג (פליק), זאב

פלג (פליק), זאב


בן צבי ולאה. נולד ביום כ"ד בכסלו תרפ"ג (14.12.1922) בעיר אסן שבגרמניה. עלה לארץ בשנת 1933. כבן להורים עולים בתקופה ההיא לא יכול אלא לסיים את לימודיו בבית-הספר היסודי בחיפה ואז יצא לחיי-עבודה ועזר למשוך בעול-הפרנסה. משנת 1936 היה חניך "המחנות העולים" בחיפה ואחד מפעיליה. מן התנועה – להכשרה: הוא נטש את בית-הוריו, עזב את ההווי העירוני והכשיר עצמו לחיי-קיבוץ במשק בית-השיטה. עם סיום שנת-הכשרתו הוחלט על גיוס לפלמ"ח (סוף שנת 1942) ואחרי שנתיים במסגרת זו היה בין ראשוני-המתישבים בבית-קשת. שם נשא לאשה את חברתו-מילדות. בגלל מחלה קשה נאלץ לחזור העירה אך החיים בה לא היו קלים ביותר – ולא רק בגלל יסורי-הגוף, כי אם בגלל יסורי-הנפש וחבלי-קליטתו בחיי-העיר אחרי שהותו בהווי-הקבוצה. עם ראשית מלחמת-הקוממיות היה מפקד-מחלקה בנגב (רביבים), השתתף כלוחם וכמפקד בקרבות שונים ולבסוף התיצב לשירות-קבע בצה"ל. כאן מצא את סיפוקו כמחנכם ומדריכם של נערים ונערות בגדנ"ע. בעבודתו זו השקיע את כל לבו ונפשו ואף לא התפנה, אלא לעתים רחוקות, לבלות בחוג-משפחתו, כי כל שאיפתו היתה חינוכו והדרכתו של דור לוחמים ופיקוד עליהם – ומבוקשו זה ניתן לו בהימנותו למפקד-פלוגה בדרגת סרן. ביום כ"ו באייר תשט"ו (18.5.1955), בשעת מילוי תפקידו, עלה על מוקש בסביבות כיסופים, נפצע ומת מפצעיו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. הניח אשה וילד.

כובד על ידי

דילוג לתוכן