fbpx
פלג, דניאל

פלג, דניאל


בן זלמן ומרים. נולד בערב ראש-השנה תרצ"ו (26.9.1935) בקרית-חיים. בשנת 1939 הצטרפו הוריו לקיבוץ אשדות-יעקב כחברים. תלמידי כיתות-ההמשך של המשק עברו לבתי-הספר המחוזיים בעמק-הירדן והוא פנה לבית-הספר המקצועי. אולם הסדנה לא משכתו, כי לבו נמשך לשדה ולעבודה בו, ובהפסיקו את לימודיו, חזר לעבודת-השדה ובא על סיפוקו. נוח לבריות ומסביר פנים לכל, שופע טוב-לב ושמחת-חיים, נעים-הליכות ופשוט בכל דרכיו, חבר מסור ונאמן – כזה היה בחייו במשק, ואף בצבא לאחר-מכן, ועל אלה אהבוהו כל יודעיו. את עבודתו בשדה המשיך עד גיוסו לצה"ל באוגוסט 1954 ובו התעתד לעבוד בהגיע שחרורו. את יחס הרצינות לכל מיני בעיות, וביחוד לצבא, מציינים דבריו לאמו באחד הימים: "צבא הוא בית-ספר קשה אבל חשוב, ביחוד לבן-קיבוץ היוצא בפעם הראשונה מן המסגרת המקובלת. בצבא הוא עובר לא רק מבחן-אש כי אם גם מבחנים חברתיים ומוסריים ושם גם מתחשלת וצומחת אישיותו". חיבב דברי-אמנות, מוסיקה וספרות. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום ט"ז במרחשון תשי"ז (21.10.1956) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות באשדות-יעקב. חלק מן היומן של אשדות-יעקב שהופיע ב"שלושים" לנפלו הוקדש לזכרו; חלק זה הופיע בעטיפה מיוחדת. אף ב"ניב הקבוצה" (שבט תשי"ז) הועלה זכרו. כן הוקמה במשקו ספריית-תקליטים על-שמו.

דילוג לתוכן