fbpx
פיש, ישראל

פיש, ישראל


בנם-יחידם של אלטה-רחל ואליעזר, נולד ביום ז' באב תרפ"ג (20.7.1923) למשפחה אדוקה באלבה-יוליה, ברומניה ורכש את השכלתו בארץ הולדתו. אחרי שסיים את בית-הספר התיכון החל ללמוד באוניברסיטה ברומניה, אולם נאלץ להפסיק את לימודיו משום שהכריחוהו לחלל את השבת. ישראל רצה להיות רב והתכונן לכך, אלא שלא זכה. בימי מלחמת-העולם השנייה היה כלוא כשנתיים במחנות עבודת-כפיה. בסוף שנת 1944 עזב את רומניה בדרכו לארץ-ישראל וב-6.11.1944 הגיע לארץ כמדריך נוער על סיפונה של אוניית-מעפילים. בארץ שימש כמדריך בתנועת- הספורט הדתית "אליצור". ב-1.12.1947 התגייס לשירות צבאי מלא, שירת בחטיבת "גבעתי" ושימש כחובש גדודי ועשה את מלאכתו במסירות. הוא רכש לו חיבה ואמון מצד מפקדיו, השתתף בקרבות רבים וביום ד' באייר תש"ח (13.5.1948) נפצע בשער הגיא פצעים אנושים, בשעה שחש לחבוש חבר פצוע. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בסנהדריה בירושלים. הוריו הגיעו לארץ אחרי נפילתו.

כובד על ידי

דילוג לתוכן