fbpx
פישר, מוריץ

פישר, מוריץ


נולד בשנת תר"פ (1920) בגרמניה ועלה לארץ-ישראל בשנת 1933. בארץ שירת כשוטר. בשנת 1939, לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה, היה מראשוני המתנדבים לצבא הבריטי והוצב לחיל החפרים, שירת בצרפת ואחרי כן צורף ליחידת "קומנדו 51". הוא נשלח לסודן ומשם לזירת הקרבות באריתריאה, מקום שם נפצע וביום ט"ז באייר תש"א (13.5.1941), מת מפצעיו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי באסמרה שבאריתראה. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" שלמכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו. ציון מיקום קיברו .4D10. גיל 19. דרגה Pioneer Corps. דרגה Private.  

דילוג לתוכן