fbpx
פינקנזון, ישעיהו

פינקנזון, ישעיהו


בן רחל ויעקב, נולד ביום ו' באייר תרפ"ד (10.5.1924) בחיפה. בנעוריו למד בבית-הספר החקלאי בכפר-הנוער בן שמן. היה פעיל בתנועת "השומר הצעיר" והצטרף לקבוצת "הגשמה", שהורכבה מנוער ארצישראלי ומחניכי הגולה. עם הקבוצה יצא להכשרה בקיבוץ בית אלפא. במלחמת-העולם השנייה, בשנת 1942, התגייס לגדוד ה"באפס" הארצישראלי, שירת בו שנתיים ואחר-כך הצטרף לבריגדה היהודית. ישעיהו השתתף בקרבות נגד הגרמנים על אדמת איטליה ונטל חלק פעיל מאוד בעזרה לשארית הפליטה בארצות אירופה. עם השתחררו מהצבא הבריטי בשנת 1946, שהה תקופה קצרה בקיבוץ "העוגן", אחר-כך עלה ירושלימה ולמד בבית-המדרש למורים. באותו זמן היה פעיל ב"הגנה" ומילא בה תפקיד מיוחד ואחראי. בשנת 1947 הצטרף כחבר לקיבוץ בית קשת. ביום ה' באדר ב' תש"ח (16.3.1948), יצא ישעיהו עם שבעה חברי בית קשת לסיור בסביבה. הם הותקפו ממארב על-ידי כנופיה של מאות אנשי שבט ערב א-זבח שכיתרו אותם. אחד הצליח להימלט לקיבוץ ולהזעיק תגבורת, שבעת הבחורים שנותרו לחמו בגבורה בכנופיה עד הכדור האחרון ונפלו כולם. לאחר שלושה ימים של משא ומתן מייגע הוחזרו גופותיהם. ישעיהו הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין בבית קשת. השאיר אחריו הורים ואחות – מרים. לאחר נפילתו שינו הוריו את שם משפחתם לאבישי לזכרו.

דילוג לתוכן