fbpx
פינקוס, שמחה (שמחלה)

פינקוס, שמחה (שמחלה)


בן מלכה ואליעזר, נולד ביום א' באייר תרצ"א (18.4.1931) בירושלים. הוא סיים בית-ספר יסודי וכחבר תנועת-נוער יצא להכשרה חקלאית בכנרת. משם עבר להכשרה מגויסת של הפלמ"ח ובמלחמת-העצמאות שירת באחד מגדודי חטיבת "הראל" והשתתף בפעולות רבות בחזיתות שונות. בשלב השני של מבצע "דני", לקראת ההפוגה השנייה, נערכה פעולת "מיקי", שאחד מיעדיה היה כיבוש מתחם לטרון. היתה זו ההתקפה הרביעית על מתחם זה והמשימה הוטלה על חטיבת "הראל". התוכנית היתה לתקוף ממזרח, לכבוש את "רכס התותחים" ומשם להתקדם ולכבוש את כל המתחם. הכוח יצא למשימתו בליל 15-16 ביולי 1948 וכבש את מרבית הרכס תוך התגברות על התנגדות קשה של חיילי הלגיון. האויב ערך התקפת-נגד ואף הפעיל, לראשונה בלילה, את עתודת השריון שלו. הופעת השריוניות הפתיעה את לוחמי "הראל", שלא היה ברשותם נשק נגד טנקים ובלחץ האויב נאלצו לסגת. בקרב זה נפל, ביום י' בתמוז תש"ח (17.7.1948). ביום י"א באדר תש"י (28.2.1950) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן