fbpx
פינטל, יהושע

פינטל, יהושע


בן אסתר ויונה. נולד בשנת תרע"ז (1917) בווארשה שבפולין למשפחת שומרי מצוות בת שישה ילדים. במלחמת העולם הראשונה עברה משפחה לפיאסקי לובלסקי שליד לובלין ובה למד יהושע בחדר ואחר-כך בבית-ספר יסודי. בשנת 1938 עלה לארץ ישראל כמעפיל ועשה כשנה בקיבוץ מזרע. אחר כך עזב את הקיבוץ והתגורר זמן קצר בתל אביב. בקרב מכריו נודע כצעיר דק-רגש אינטליגנטי ובלט ביפי תארו. גם שלח ידו לכתיבת שירים. במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי והוצב לחיל התובלה. הוא שירת במצרים וביום ה' בכסלו תש"ב (25.11.1941) נפל תוך מילוי תפקידו בתאונה בתעלת סואץ. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי בסואץ. הניח שני אחים ואחות. שאר בני משפחתו נספו בשואה. ציון מיקום קיברו 1D14. יחידה Roya Army  Service Corps. דרגה driver.

דילוג לתוכן