fbpx
פינטוס, ראובן

פינטוס, ראובן


בן שמואל (פטר) ורחל (רוזל). נולד ביום כ"ב בניסן תרצ"ט (10.4.1939) במושב שדה-ורבורג. סיים את לימודיו בבית-הספר היסודי בצופית ולאחר-מכן בבית-הספר החקלאי "הכפר הירוק". עוד באותם הימים התמסר לענף הפלחה ובהיותו חבר גרעין ג' "לנגב" עבד בענף זה רוב זמן שהותו ברביבים. גויס לצה"ל במסגרת נח"ל באוקטובר 1957 והשתתף שם בקורס פלחה. התקשרותו המיוחדת לנוף-הארץ התבטאה בכל מכתביו. אהב מאד מוסיקה. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום כ"ו באדר א' תשי"ט (6.3.1959) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בשדה-ורבורג. גרעין ג' של קיבוץ רביבים הוציא חוברת לזכרו.

דילוג לתוכן