fbpx
פינחסי, זכריה

פינחסי, זכריה


בן שרה וסעדיה, נולד בשנת 1925 בעיר סדה, תימן ובשנת 1942 עלה לארץ. הוא גדל בשכונת התקווה בתל-אביב והתחיל בחיי עבודה. זכריה הצטיין בעבודה, התמחה כיוצק מרצפות, אך את סיפוקו המלא מצא בשירות המולדת – ב"הגנה". בחודש מרס 1948 התגייס גיוס מלא, צורף לחטיבת "גולני" והוצב בגיזרת עמק-הירדן. בליל 22-23 באפריל 1948 יצא כוח פלוגתי מחטיבת "גולני" לכבוש את העיירה צמח. אחת המחלקות, מחלקתו של זכריה, פרצה לעיירה והשתלטה על חלק ממנה. בשלב זה התערבו בקרב כוחות בריטיים שהיו במשטרה ובמחנה הצבא שליד העיירה, הקשר בין המחלקות נותק והמחלקה נותרה מבודדת בעיירה. לקראת שחר נסוגה המחלקה תוך קרב עם כוחות ערביים שניסו לכתרה. בקרב זה נפל, ביום י"ד בניסן תש"ח (23.4.1948). הובא למנוחת- עולמים בבית-הקברות הצבאי בדגניה א'.

כובד על ידי

דילוג לתוכן