fbpx
פיירמן, ברוך (ברנרד)

פיירמן, ברוך (ברנרד)


בן יהודית ויחיאל-מאיר, נולד ביום ט"ו בחשוון תרפ"ח (10.11.1927) בפריז, בירת צרפת. הוא התחיל את לימודיו בעיר- הולדתו והמשיכם בימי המלחמה במרסיי והשלימם אחרי השחרור בפריז וקיבל תעודת מהנדס/טכנאי רדיו. כן היה מומחה במקצוע הטלוויזיה. ברוך היה ציוני מנעוריו וכשהגיעה אליו בשורת מלחמת-העצמאות עזב את ביתו ואת עבודתו והתגייס מיד במסגרת המח"ל (מתנדבי חוץ-לארץ). הוא הגיע לארץ בחודש מאי 1948, התאמן, צורף לחטיבת "גבעתי" ועבר לנגב. כתב הביתה מכתבים נלהבים. ברוך נפל במבצע "יואב", לפריצת הדרך לנגב, בקרב על גבעה 113 ליד נגבה, ביום י"ד בתשרי תש"ט (17.10.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בכפר ורבורג

דילוג לתוכן