fbpx
פיאר (פאייר), עזריאל (איזק)

פיאר (פאייר), עזריאל (איזק)


בן שרה-מירל ואברהם, נולד ביום ט"ו בטבת תרפ"ו (1.1.1926) בעיר קראשניק, במחוז לובלין, פולין. הוא סיים בית-ספר יסודי ולמד חייטות. במלחמת-העולם השנייה נתענה במחנות בוז'ין, מאוטהאוזן ודאכאו, ומאז השחרור ב-1945 גר בעיר טראנשטיין ליד מינכן ועבד במקצועו. באביב 1948, כאשר נודע על מלחמת-העצמאות, התנדב בגרמניה לצה"ל, ומשם עלה לארץ ביום ט' באלול תש"ח (13.9.1948). עזריאל שירת בפלמ"ח והשתתף בהתקפות על משטרת עיראק- סואידן ולאחר-מכן במבצע "יואב" לפריצת הדרך לנגב. היה בכוח שתקף את המערך המצרי בעיראק אל-מנשיה, אך נאלץ לסגת נוכח עדיפות האויב. בקרב זה נפל, ביום י"ג בתשרי תש"ט (16.10.1948). נקבר בגת. ביום ו' בתשרי תש"י (29.9.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

כובד על ידי

דילוג לתוכן