fbpx
פורשר, פרץ

פורשר, פרץ


נולד בשנת תרפ"ד (10.1923) בבילוץ, בשלזיה שבפולין. לאחר תום לימודיו הצטרף לקבוצת הכשרה של בני עקיבא בצ'כיה. עם כיבוש צ'כיה בידי הגרמנים, ברח לפולין והצטרף לתנועת "השומר הדתי". בשל שליטתו בשפה הגרמנית, מונה על-ידי ההנהגה הראשית של התנועה בפולין למדריך לחברים שגורשו מגרמניה ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה. מאוחר יותר עבר לווילנא, שם פעל כשליח התנועה וסייע בהעברת יהודים מפולין שנכבשה על ידי הגרמנים לליטא. בקיאותו בשפה הרוסית והכרותו את דרכי המעבר סייע לו בכך. כניסת הרוסים לליטא הורידה למחתרת את פעילות ההכשרה של הקבוצה לקראת עליה לארץ-ישראל. תנאי החיים הקשים אילצו את פרץ וקבוצתו לעבור לקובנה, שם התפרנסו מחטיבת עצים. כאשר ביקש היתר לעליה לארץ-ישראל, התנו הרוסים את יציאתו בהסכמתו להתגייס באמצעות פ.ק.פ. לעבודות ריגול למען ברית המועצות. פרץ, שלהוט היה לעלות לארץ חתם על המסמך, בהעריכו כי כשיהיה בארץ לא יצטרך לממש התחייבות זו. זמן קצר לאחר עלייתו התגייס פרץ לצבא הבריטי. בין היתר, כדי להתחמק מימוש התחייבותו לרוסים. הוא שירת בפלוגת הנהגים בחיל התובלה. תחילה נשלח למדבר סיני ואחר הועבר לחזית אירופה. בכ"ט חשוון תש"ה (15.11.1944) נהרג פרץ במסגרת מילוי תפקידו בתאונת דרכים באיטליה הוא הובא למנוחת עולמים בבית-העלמין בארזו שבאיטליה. ציון מיקום קיברוcI.E.30. יחידהcRoyacArmycServicecCorps. דרגהcPrivate

דילוג לתוכן