fbpx
פוקס, יוסף (‘יוסי’)

פוקס, יוסף (‘יוסי’)


בן שמואל ז"ל ורחל. נולד ביום ט"ז באלול תשט"ו (3.9.1955) בחיפה. למד בבית-הספר הממלכתי דתי ע"ש אהרון שבקרית- שמואל, המשיך בישיבת 'פרחי אהרון' של 'בני-עקיבא' שבקרית- שמואל וסיים את לימודיו בבית-הספר התיכון הדתי 'יבנה' שבחיפה. יוסי התייתם מאביו, כשהיה בן 10. עם תום הלימודים בכיתה י', כשנישאה אמו שנית, עבר לגור בחיפה ונרשם ללימודים בבית- הספר התיכון 'יבנה'. כדי להתקבל לבית-הספר היה עליו לעמוד בבחינות-כניסה קשות, והוא הקדיש לילות כימים ללימוד ולשינון חומר הלימודים. בבית-הספר הושפע מאוד ממורו ומחנכו, מ' רבהון. היה חבר בתנועת-הנוער הדתית 'בני-עקיבא' ונטל חלק פעיל בפעולות התנועה, ואף שימש בה כמדריך בני-נוער צעירים. הוא הרבה להשתתף במחנות הקיץ של התנועה ובמסעות שונים ברחבי-הארץ. יוסי היה מרבה לעשות מעשי- צדקה וקיים מצוה זו בדבקות רבה. תרם מכספו הן בבית-הספר והן לקופת 'אחיעזר' שבבית-הכנסת הגדול בחיפה ואף הטיף לחבריו לקיים מצוה זו. יוסי לא שכח את אביו המנוח והרבה לפקוד את קברו גם במשך שירותו הצבאי. יוסי גויס לצה"ל בנובמבר 1973 והוצב לחיל-השריון. לאחר הטירונות ולאחר שהשתלם בקורסים מקצועיים שונים, נשלח לגדוד-שריון ברמת-הגולן בתפקיד של טען-קשר. מספר מפקדו: "בשיחותי עם יוסי הוא שטח בפני את בעיותיו ואת השגותיו על המתרחש ביחידה. אהבתי אותו בשיחות אלה בהן התגלה כחייל שאיכפת לו, חייל הכואב את המעשים הלא- נכונים." ביום כ' באדר א' תשל"ו (21.2.1976) נפל יוסי בעת מילוי תפקידו ברמת-הגולן. הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי שבחיפה. השאיר אחריו הורים, אחות ואח. משפחתו תרמה לזכרו לוח-שיש לבית-הכנסת 'אליהו הנביא' באחוזה-חיפה, כמו-כן הונצח שמו על לוח זיכרון באחוזה-חיפה. הספריה בבית-הכנסת 'פאר ישראל' נקראת על שמו. חבריו הכניסו בבית-כנסת בקרית-שמואל פרוכת לזכרו.

כובד על ידי

דילוג לתוכן