fbpx
פונדילר מרדכי

פונדילר מרדכי


בן רחל וירוחם, נולד בשנת 1915 בלטביה ועלה ארצה בשנת 1936. היה בעל השכלה יסודית. בארץ עבד כפועל חקלאי והצטרף כחבר לארגון "וינגייט", אשר התיישב במושב השיתופי רמות נפתלי. היה רווק ובודד ולא רבים הכירוהו מקרוב. היה בריא, חזק וקשור לאדמה ולעבודתה. מילא את כל התפקידים בארגון וב"הגנה" בדייקנות ובכובד-ראש. השתתף בסוף מאורעות-הדמים תרצ"ו- תרצ"ט בשמירה ובהגנה ובבניית "גדר הצפון" שבגליל. בימי מלחמת-העולם השנייה התגייס ליחידת תותחני-החוף הבריטיים ואחרי קשיים רבים הצליח לעבור ליחידת התותחנים של הבריגדה היהודית ועימה עבר את הקרבות באיטליה, השתתף בכל פעולותיה הצבאיות והלאומיות ובהגשת עזרה לפליטים. עם שובו לרמות נפתלי עבר קורס למטעים, חלם לנטוע עצי-פרי במושבו ואף החל בהכנת גומות הנטיעה, אך המלחמה הפרה את חלומותיו. הוא לא זכה לעבודת-משק שקטה, ולא להגשמת שאיפתו להקים בית ומשפחה במקום. כחבר ה"הגנה" השתתף עם כל אנשי המקום בהגנתו. מרדכי עמד באומץ לב בכל ההתקפות הקשות שבאו בזו אחרי זו על רמות נפתלי ונפל בשעת התקפה כאשר עלה לתצפית על מגדל המצודה ושם השיגהו כדור אויב ביום כ"ב בניסן תש"ח (1.5.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות ברמות נפתלי.

דילוג לתוכן