fbpx
פומרנץ, אברהם (אברמלה)

פומרנץ, אברהם (אברמלה)


בן טובה ומשה, נולד בראש חודש שבט תרפ"ו (16.1.1926) בעיר פינסק, פולין. בשנת 1934 עלה ארצה עם הוריו אשר התיישבו ברחובות. אברהם סיים בהצטיינות בית-ספר יסודי וכיתה אחת בתיכון בגבעת ברנר. בעזרת מלגה שקיבל מבית-הספר המשיך את לימודיו בגימנסיה, עד הכיתה השביעית, על אף המצוקה החומרית של המשפחה, שהיתה זקוקה לעזרתו. בשנת 1943 הצטרף ל"הגנה" והשתתף בכל השיעורים, האימונים והפעולות. כדי שלא להדאיג את הוריו העלים מהם את פעולתו זו והיה מספר להם שהוא יוצא לטיולים. כאשר נודע להם שהוא נתון לסכנות וניסו להניאו מכך, נכנעו לנוכח תקיפותו ומסירותו לעניין. בימי מלחמת-העולם השנייה עבד בקנטינות במחנות הצבא הבריטי, אך הסתלק מעבודה זו משום שלא יכול להשלים עם האפליה הגזעית שנהגו בצבא הבריטי כלפי מי שאינם בריטים. בשנת 1947 שירת בחי"ש והשתתף בפעולות מאבק רבות ומסוכנות. מיד אחרי החלטת עצרת האו"ם ב-29.11.1947 ופרוץ מלחמת-העצמאות בעקבותיה, התגייס גיוס מלא ושירת בחטיבת "גבעתי". השתתף בפעולת-עונשין בכפר כרתיה ואחר-כך בליווי השיירות בין ירושלים לתל-אביב. לאחרונה השתתף בהגנה על כפר אוריה. כאשר ידידו נפצע קשה והובלתו לחולדה, מרכז השירות הרפואי לסביבה, היתה כרוכה בסכנות, התנדב הוא לשליחות זו ובה נפל ביום כ"ח בטבת תש"ח (10.1.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי ברחובות.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן