fbpx
פוליצר, חיים (הרברט)

פוליצר, חיים (הרברט)


בו אוטו. נולד בכ"ג באייר תרפ"ג (9.5.1923) באוסטריה. בשנת 1938 עלה לארץ ישראל במסגרת עלית-הנוער והתחנך בחברת הנוער בבית-שערים. אחר-כך עבד כפועל חקלאי בבית שערים. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגה 462 של חיל התובלה. הוא שרת במצרים, בבירות ובחזית אל עלמיין ושם ביום ו' באב תש"ב (20.7.1942) נהרג בהפצצה מן האוויר. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי הבריטי באל-עלמיין שבמצרים. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו ובכתב העת של עלית-הנוער "עלים". ציון מיקום קיברוcSec.cHD.cGrave.606. יחידהcRoyalcArmycServicecCorps. דרגהcDriver

כובד על ידי

דילוג לתוכן