fbpx
פוגץ’, יונה

פוגץ’, יונה


בן זליג. נולד בשנת תרס"א (1901) בסוצילקוב שברוסיה. יונה הצטיין באומץ ליבו ונטל חלק בהגנה על יהודי עירו מפני פורעים רוסים שהתנכלו להם. בשנת 1921 עלה כחלוץ דרך לבוב לארץ-ישראל, כאן הצטרף ל"גדוד העבודה" ועבד בראס אל עין, היא ראש העין. ביום כ"ג בניסן תרפ"א (1.5.1921), כאשר שהה יונה ביפו, והתאכסן בבית העולים, פרצו מאורעות תרפ"א. בית העולים היה מטרתם הראשונה של הפורעים הערבים. החלוצים שהתגוררו במקום, התבצרו בתוך הבית והצליחו להדוף שתי התקפות. בהתקפה השלישית נילווה להמון הפורעים שוטרים ערבים, מזויינים ברובים, וההמון פרץ אל הבית והרג שנים עשר מיושביו. גם כאן הצטיין יונה באומץ לבו. כשראה את הבית מוקף פורעים החליט עם עוד אחד מהחלוצים לפרוץ החוצה, כדי להודיע למשטרה ביפו על הנעשה. אולם אחד השוטרים, מהם ביקש עזרה, ירה בו והרגו. הוא הובא למנוחות בקבר אחים בבית העלמין הישן בתל אביב. רשימה לזכרו פורסמה בכתב העת "קונטרס"

דילוג לתוכן