fbpx
פוגל, דוד

פוגל, דוד


בן דבורה ואהרון. נולד ב-1921 בפולין וסיים את לימודיו בבית-ספר יסודי בעיר דאנציג. בגיל שש-עשרה שנה עלה לארץ ישראל והצטרף לפלוגת העבודה של בית"ר בראש פינה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי. הוא הוצב לחיל התובלה ובו שימש כנהג. כעבור זמן קצר הועבר עם חיילי יחידתו, פלוגה מס. 462, למצרים. בשלהי אפריל 1943 יצאה שיירת אניות של בעלות הברית ממצרים דרך מאלטה לכיוון סיציליה כדי להשתתף בפלישה המתוכננת לאירופה. באחת האניות ה"ארינפורה", היו גם אנשי פלוגתו של דוד. ביום כ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) בשעות אחר-הצהריים, חג מעל השיירה מטוס סיור גרמני. המטוס הזעיק מטוסי הפצצה, שהגיעו למקום לעת ערב והפציצו את השיירה. ה"ארינפורה" נפגעה וטבעה מייד ועמה 140 מחיילי הפלוגה 462. דוד היה בן הנספים. הניח הורים, אח ואחות. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים, הוקמה לזכר הנעדרים מצבת זכרון דמויית אניה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים כל שמות חיילי הפלוגה. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן