fbpx
פוגלמן, אהרן-מרדכי (אבירם)

פוגלמן, אהרן-מרדכי (אבירם)


בן שרה וצבי, נולד בשנת 1930 בעיר נובה-מיאסטו, פולין ובשנת 1939 עלה עם משפחתו לארץ. כאן סיים בית-ספר לבנים "מזרחי" ברחוב בזל בתל-אביב, אחר-כך עבד כמכונאי במוסך של חברת האוטובוסים "המעביר" (כיום "דן"). מרדכי-אהרן הצטרף למחתרת אצ"ל. בכינוי "אברהם" השתתף בפעולות רבות נגד הבריטים, והחל בחורף תש"ח גם נגד הערבים. פעם פקד על שיירה שהוליכה תגבורת וציוד לאצ"ל בירושליים. בעת התקפת אצ"ל על שכונת מנשיה, בצפונה של יפו נלחם 48 שעות רצופות בלי שינה ומנוחה, כשרגלו פצועה, וביצע עוד הרבה מעשי-גבורה בלי לדעת פחד. בשעת טיפול בחומרי-נפץ לשם העברתם לירושלים הנצורה נהרג בהתפוצצות ביום י"ח בסיוון תש"ח (24.6.1948) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.  

דילוג לתוכן