fbpx
פוביסטיצקי, ראובן

פוביסטיצקי, ראובן


בן אנה ולואי, נולד ביום ט"ו באייר תרפ"ז (17.5.1927) בעיר קניגסברג, שבפרוסיה המזרחית. מגיל 9 ואילך גדל ולמד באווירת הדיכוי והאיבה של המשטר הנאצי וסמוך לפרוץ מלחמת-העולם השנייה נמסר לעליית-הנוער ועבר להכשרה בדניה. בסוף 1940 הגיע לארץ והשלים את חינוכו והכשרתו החקלאית בחברת נוער עולה במשמר העמק. אחר-כך נתקבל לקיבוץ מזרע והחל לעבוד ברפת, מקצוע שהתאמן והתמחה בו במשמר העמק. ראובן התערה במקום ובאורח-החיים של הקיבוץ ואף החל לבנות בו את תא משפחתו. הוא עבד בשקדנות, ואף כי בשעת שיחות ציבוריות ואידיאולוגיות התבלט בשתקנותו, החברים המעטים שהכירוהו מקרוב מעידים, על סמך הערותיו הקצרות והקולעות, כי חדר לעומק הבעיות וידע לשקלן במחשבתו. בחורף תש"ח, בפרוץ מלחמת-העצמאות, היה בין המגויסים הזמניים מטעם הקיבוץ. כפעם בפעם יצא עם כיתתו לפעולות בסביבה הקרובה וחזר לעבודתו. לבסוף נשלח עם כיתתו לגניגר, להשתתף בפעולה משולבת לגירוש כנופיות קאוקג'י מנצרת ושם נפל ביער בלפור, ביום ז' בתמוז תש"ח (14.7.1948) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות במזרע. זכרו הועלה בספר שהוציא קיבוץ מזרע לזכר ששת חלליו.

דילוג לתוכן