fbpx
פגירסקי, ד”ר חיים

פגירסקי, ד”ר חיים


נולד בליטא, שם רכש את השכלתו הרפואית ועלה לארץ-ישראל בשנת 1932. חיים השתקע בתל אביב, עבד כרופא מתנדב בארגון "הדסה" והתחבב על עמיתיו למקצוע ועל כל מכריו הרבים. בפרוץ מלחמת העולם השניה, נענה ד"ר חיים פגירסקי לקריאת המוסדות הלאומיים והתנדב, כרופא, לצבא הבריטי. הוענקה לו דרגת לייטננט (סגן) והוא הוצב בבית חולים צבאי במדבר המערבי, לאחר זמן צורף כרופא ליחידה לוחמת. ביום כ"ב בשבט תש"ב (9.2.1942), נפטר והובא למנוחת עולמים בבית קברות צבאי בריטי באלכסנדריה, השאיר אשה ושני ילדים. ציון מיקם קיברו 1B16. גיל 70. יחידה Royal Army Medical Corps. דרגה Lieutenant. שם נוסף-חיים-יצחק.   

כובד על ידי

דילוג לתוכן