fbpx
ערמון (קסטנבאום), אלכסנדר (“אלכס”)

ערמון (קסטנבאום), אלכסנדר (“אלכס”)


בן רפאל וסימה. נולד ביום ג' בניסן תש"א (31.3.1941) בעיר ראדום אשר בפולין. המשפחה היתה בשנות-השואה במחנה-עבודה גרמני ולאחר המלחמה השתכנה בלודז' אבל בשנת 1950 באה המשפחה לארץ. עוד בלודז' למד בבית-ספר עברי נוסף לבית-ספר יסודי כללי. בארץ למד בבית-ספר חקלאי במגדיאל ואת לימודי כיתות ז' עד י"ב למד בבית-הספר התיכון בגן-שמואל. עד מהרה נקלט בין ילדי הקיבוץ, השתלב בחייהם והתבלט בתחום הריאליסטי בלימודים. עסק בצילום ועיין הרבה בספרות מקצועית בשטח התעופה. עסק בבניית טיסנים והטסתם וגם הדריך בחוג לתעופה במוסד החינוכי. משם עבר לקורס-דאייה של גדנ"עי-אויר וגם עבר קורס של טיסה מוטורית. במקביל לכך אהב מאד לקרוא ספרי-מדע המבוססים על הדמיון. היה נוטה להאזנה למוסיקה עממית בלקנית ואסף תקליטים מכל הארצות הבלקניות. אחרי שהשתתף בקורסים של גדנ"ע-אויר גויס לצה"ל ביולי 1959 והתנדב לחיל-האויר. אחרי תקופת השירות הסדיר חזר לקיבוץ גן-שמואל ועסק בפרדסנות. מדי פעם היה נקרא למילואים. במלוא האחריות נשא בתפקידי משק-וחברה תוך שילוב מלא של ייעודו הצבאי דרך חייו הקיבוצית. בכל תנאי היה מקפיד תמיד למלא את חובתו בצורה סדירה. בזמן שירותו בטייסת שימש כקצין-הדרכה, אסף הרבה חומר ודאג לרכז אותו בספרי-ההדרכה; כן דאג בהתמדה להשתלמותם של חבריו בנוגע לשירותם הצבאי. ביום הראשון למלחמת ששת הימים, הוא כ"ו באייר תשכ"ז (5.6.1967), בחזרם מתקיפה שעלתה יפה על שדה-תעופה במצרים, ואלכסנדר השתתף בקרב ההוא כסרן, נכנסו מטוסינו בקרב-אויר עם מטוסי-האויב – וכך נפל. הניח אשה וילדה קטנה. במלאת שנה לנפלו של אלכסנדר, ב5- ביוני 1968, נערך בגן-שמואל, ליד בית-העם, טכס של גילוי הלוט מעל אנדרטה לזכרו. אנדרטה זו הוקמה על-ידי גן-שמואל, מעשה-ידי האמן יגאל תומרקין, בסיוע המחלקה להנצחת החייל של משרד הבטחון. בספר 53" מהם" שהוציא לאור הקיבוץ הארצי לזכר חבריו שנפלו במערכה, הוקדש עמוד לתולדותיו. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

דילוג לתוכן