fbpx
עמיר, יוסף (“יוסי”)

עמיר, יוסף (“יוסי”)


בן שמעון (סימון) ואסתר. נולד בשנת תש"ב (1942) ברבט שבמרוקו בעיצומה של מלחמת-העולם השנייה. במרוקו למד יוסף בבית-הספר היסודי "אליאנס". הוא עלה לארץ ערב מלחמת מערכת-סיני, בשנת 1956, והשלים את חינוכו בקיבוץ עין-שמר, שם היה חבר ב"הנוער העובד והלומד". יוסי התגייס לצה"ל בתחילת אוגוסט 1959 והתנדב לשרת בחיל הצנחנים. בשנת 1962 סיים את שירותו הסדיר כסמל מצטיין. לאחר שחרורו מן הצבא החל ללמוד ב"בית-ברל" בצופית וכך נפתח הפרק השני בחייו הקצרים, הוא פרק ההדרכה בתנועת "הנוער העובד והלומד". בראשית החל בהדרכת נוער בעיירה הגלילית חצור. הוא היה חרוץ ומסור לתפקיד, אהוב על חניכיו ונערץ על כל מכיריו. התנועה הייתה לו יותר ממקום עבודה. היא הייתה מקום צמיחתו הטבעי, כי יוסי אהב ילדים ונוער ושמח לפעול בקרבם ולמענם. הרבה מרץ ומאמץ השקיע במקהלות, שהקים וניצח עליהן, מתוך כשרונו למוסיקה ולחיבור לחנים. הוא ארגן חידונים לתנ"ך ולידיעת-הארץ, ימי-ספורט וצעדות. ביזמתו המבורכת יצא הדף למדריך והשירון. עבודתו זכתה להערכה רבה ויוסי נשלח להמשך לימודים במכון להשכלה ומחקר. לאחר תום הלימודים נעשה רכז אזור השומרון. בשנת 1966 נשא לו יוסי אישה ובנם בכורם נולד בשנת 1967, ערב מלחמת ששת הימים. לאחר שחרורו מהשירות הסדיר היה נקרא לתקופות של שירות-מילואים ובמלחמת ששת הימים פעל עם יחידת לוחמים נבחרת מאחורי קווי האויב. ביום כ"ו באדר א' תש"ל (4.3.1970), נפל בעת מילוי תפקידו בעזה, בהיתקלות במחבלים, שזרקו עליו רימון ובהתפוצצות מצא את מותו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בחדרה. מטעם ההסתדרות הכללית של "הנוער העובד והלומד" יצאה לאור חוברת לזכרו, הנושאת את השם "יוסי עמיר".

כובד על ידי

דילוג לתוכן