fbpx
עזרא, שאול

עזרא, שאול


בן גורג'יה וסליח, נולד ביום כ"ח בסיוון תר"ץ (24.6.1930) בירושלים. הוריו חינכוהו ברוח המסורת ואהבת המולדת. שאול התחיל ללמוד בתלמוד-תורה, המשיך ללמוד בבית-ספר לבנים והוסיף ולמד שנתיים בבית-הספר המקצועי "עמל". עם קבוצה מ"הנוער העובד" יצא לעסלוג', ואחר-כך הצטרף להכשרה מגויסת של הפלמ"ח ונשלח תחילה לעין חרוד, ומשם למשמר הים. שאול היה גבוה משכמו ומעלה מחבריו וחביב עליהם. הוא ראה את מטרתו ביצירת יישוב עברי חדש ועצמאי, וקיבל על עצמו את תפקיד השמירה. בהיותו במשמר הים, שעה שעמד בתצפית ביום ב' בשבט תש"ח (13.1.1948), תקפה כנופיה ערבית בשעות הבוקר את עובדי השדה מן המארב. שאול היה אחד משני שומרי השדות שחשו לעזרת העובדים. לאחר עמידת-גבורה עקשנית נפל. נקבר בחיפה ב-16.1.1948. זכרו הועלה בחוברת-זיכרון מיוחדת שהוציאו חבריו ביום השלושים למותו. ביום י' בתמוז תשי"ב (3.7.1952) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.  

דילוג לתוכן