fbpx
עזוז, אשר

עזוז, אשר


בן בת-שבע ויוסף, נולד ביום ו' באייר תרצ"א (27.4.1931) בירושלים. סיים בית-ספר יסודי ועבד במאפית אביו. היה חבר "הנוער העובד". בפרוץ מלחמת-העצמאות גויס עם הנוער שבגדנ"ע, עבר אימונים והשתתף בהקמת ביצורים בירושלים. פעם, כשאביו תבע ממנו ללכת לתנור-האפייה ולעבוד, השיב לו: "אני הולך לעבוד בדבר חיוני יותר מן הלחם". כוונתו היתה לביצורים. אשר נפל ביום ד' בסיוון תש"ח (11.6.1948), תוך כדי עבודת ביצורים ב"מנורה" בשעת הפגזה, חצי שעה לפני כניסת ההפוגה לתוקפה. נקבר בשייח'-באדר א'. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן