fbpx
עבדו, יעקב

עבדו, יעקב


בן נורי ופרחה. נולד בשנת תשי"א (1951) בבגדד בירת עיראק ועלה עם משפחתו ארצה באותה שנה. הוא למד בבית-הספר היסודי "שילה" בגבעת אולגה והיה אחד התלמידים המצטיינים בבית-הספר. תמיד היה מוכן לעזור לתלמידים בהכנת שיעוריהם, והיה צייתן וממושמע. הוא היה טוב-לב והיה מתערב תמיד לטובת אחיו הקטנים ומנסה לפשר ביניהם לבין המחנכים. ב"מנין" התלמידים אהב לעבור לפני התיבה והיה הוגה כל מלה בקול צלול ומתוך כוונה גדולה. אחר שסיים את לימודיו היסודיים נכנס לבית-הספר התיכון "נעורים" בכפר-ויתקין. הוא אהב לעסוק בספורט והיה מרבה לשחק עם ילדי-השכונה. הוא שנא בטלה ולא השתמט אף פעם מעבודה. הוא הצטיין בעבודתו כמסגר ושימש כמפקח על שאר העובדים במסגריה. היה לו לב טוב ורחום והוא נהג לעזור בחפץ לב לכל אדם. יעקב גויס לצה"ל במאי 1969. ביום י"ב במרחשון תש"ל (24.10.1969), נפל באזור תעלת סואץ בהפצצת-אויב. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בחדרה. בית-הספר שבו למד הוציא לאור חוברת לזכרו ובה דברי המנהל וחבריו של יעקב; כן הוקמה בבית-הספר ספרייה על שמו.

דילוג לתוכן