fbpx
סקלי, שמעון

סקלי, שמעון


בן שלום ורחל. נולד ביום כ' בתשרי תשי"ז (25.9.1956) באשקלון. שמעון למד בבית-הספר 'מוריה' שבאשקלון. אחרי-כן למד את מקצוע המסגרות במסגרת מרכז-הנוער שבאשקלון. בתום לימודיו עבד שמעון כשנה-וחצי כפועל-תריסים, ועם התקרב מועד-גיוסו עבר לעבוד כחשמלאי-בניין. שמעון גויס לצה"ל בראשית ינואר 1975 והוצב לחיל-הרגלים. מקצועו הצבאי היה נהג. לאחר-מכן הועבר שמעון למסגרת החיל הכללי והוצב במפקדת מרש"ל, ביחידת-רכב כשהיה במסגרת השירות הצבאי נפל אחיו של שמעון, יעקב, בזמן שירות מילואים. נפילת אחיו פגעה קשה בשמעון, כי היה קשור אליו מאוד. עם-זאת, המשיך למלא את כל תפקידיו במסירות ובנאמנות. ביום ב' בטבת תשל"ז (23.12.1976) נפל שמעון בעת שירותו. הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין שבאשקלון. השאיר אחריו הורים, שני אחים וארבע אחיות. הוריו תרמו ספר-תורה להנצחת זכרו וזכר אחיו, יעקב

כובד על ידי

דילוג לתוכן